ما منتظرِ شنیدن صدای گرمتون، خوندن پیام‌های پُر مهرتون و دیدن روی ماهتون تو خانواده نردبانی‌ها هستیم.
ما رو از خودت بی‌خبر نذار!

۰۲۱-۷۳۲۲۷۸۳۸
nardeban.hr@gmail.com
تهران. نارمک. دانشگاه علم و صنعت ایران. ساختمان مرکز پژوهش علم و صنعت (کتابخانه مرکزی سابق). طبقه اول . اتاق ۲۷
۰۲۱-۷۳۲۲۷۸۳۸
nardeban.hr@gmail.com
تهران. نارمک. دانشگاه علم و صنعت ایران. ساختمان مرکز پژوهش علم و صنعت (کتابخانه مرکزی سابق). طبقه اول . اتاق ۲۷